Monday, November 16, 2009

Hình Ảnh Biểu Tình chống " Meet VN" tại San Francisco ngày 15-11-2009 do TNCV tường trình

TNCV broadcast LIVE to PalTalk 15-11-2009


anh hung Ly Tong dda cai trang vo dduoc ben trong va du ddinh tang vong hoa co giong chu Down with communists!, nhung dda bi phat hien va moi ra ngoai khi chuan bi vo vong thu 3 o ben trong

Anh Lý Tống cải trang vào phòng họp cuả VC nhưng không thành